Strategisch Steun

 • Business ontwikkeling
  • opzoeking markten en/of opportuniteiten
  • nieuwe vestigingen en/of activiteiten
  • internationaal ontwikkeling
  • conciliatie met partners
 • Strategisch belegeleiding
  • strategische visie
  • (her)organisatie - groei
  • fusie-acquisitie
  • industriële of commerciële partnerships - consortiums
 • Begeleiding of steun van de algemene directie
  • begeleiding : personal coaching – brainstorming – « spiegel effect  »
  • bijstand-steun: operationele take-over (directie) van bepaalde departementen
 • Interim management
  • tijdelijk vervanving van de algemeen directeur (CEO) of van een top manager
 • Mandaten van (niet) uitvoerend bestuurder
  • deelname als bestuurder in de Raad van Bestuur – eventueel in een comité (strategisch, benoemingen-remuneraties, risiko,…)
 • Conciliatie
  • belegeleiding in geval van commerciële geschillen of tussen partners - conflictoplossing - onderhandeling – verzoening met partners

Internationaal Business

 • Internationaal Marketing
  • opzoeking internationale markten en/of opportuniteiten
  • nieuwe vestigingen en/of activiteiten in het buitenland
  • internationaal ontwikkeling
 • Internationale partnerships
  • opzoeking buitenlandse partners
  • begeleiding en advies bij afsluiting van samenwerkingsvereenkomsten
  • onderhandeling en verzoening met buitenlandse partners
 • Internationale missies
  • voorbereiding en organisatie van economische en commerciële (pré)missies
  • bijstand en steun bij verplaatsingen in het buitenland
  • contacten met de officiële of privé instellingen in het buitenland

Public Relations

 • Openbare relaties
  • externe relaties : pers en privé of openbare instanties
  • andere contacten buiten het bedrijf
 • Dynamisch netwerken
  • bijstand in de uitbreiding en het optimaal beheer van een adressen boek
  • bijstand als « facilitator » bij sociale evenementen
  • bijstand in de contacten met partners of cliënten
 • Lobbying
  • contacten en onderhandeling met de openbare instanties

Performance and Project Management

 • Management Control
  • definitie van Key Performance Indicators (KPI)
  • opzetten van opvolgingsystemen van de KPI's
  • • management by exception: voorstel en opvolging van efficiënte filters en selectie criteria die toelaten enkel de « goede of slechte elementen » dieper op te volgen
 • Monitoring oplossingen: bijstand in...
  • de analyse en de selectie van de informatie bronnen
  • de zetting van de KPI's opvolging en reporting
  • de keuze van de tools voor de analyse en de interpretatie van de resultaten
 • Veranderingen en Projecten
  • voorbereiding van de projecten verbonden met de organisatie van het bedrijf
  • leiding van project teams
  • algemene coördinatie van organisatie verandering programma's